tisdag 13 augusti 2013

Den nederländske Konungens broder avliden


Deras Kungliga Högheter Prins Friso, Prins av Oranien-Nassau, Greve av Oranien Nassau, Väpnare av Amsberg, och Prinsessan Mabel av Oranien Nassau, Grevinna av Oranien Nassau, Väpnarfru av Amsberg.

Hans Majestät Konung Vilhelm Alexander, med Guds Nåde, Konung av Nederländerna, Prins av Oranien-Nassau, etc. etc. etc. har låtit kungöra att hans broder Hans Kunglig Höghet, Prins Friso, Prins av Oranien-Nassau, Greve av Oranien-Nassau, Väpnare av Amsberg, avlidit i sviterna av de skador han ådrog sig i samband med en olyckshändelse på en skidort i februari år 2012.

Hans Kunglig Höghet ingick icke i den nederländska tronföljden i det att författningsenligt tillstånd från Parlamentet för ingående av äktenskapet med dåvarande Fröken Mabel Wisse Smit icke söktes. I ett kungligt dekret av år 2004 tillförsäkrades Prinsen värdigheten Kunglig Höghet samt den personliga titeln Prins av Oranien-Nassau samt den ärftliga titeln Greve av Oranien-Nassau. I kraft av sistnämnda adelskap bär Prinsens döttrar titeln Grevinna av Oranien-Nassau.

Från detta Forum framföres ett varmt och ödmjukt deltagande i den stora sorg som drabbat Konung Vilhelm Alexander och hans Hus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar