tisdag 19 november 2013

Till rättstatens försvar

Svenska Dagbladet låter meddela att polisen gjort flera tillslag mot den slemma och avskyvärda kommunistiska terroristorganisationen Revolutionära fronten.  Nämnda terroristorganisation föraktar folkstyret och rikets lagar. Att brottsoffren i detta fall, åtminstone till en del, består av medlemmar i en annan avskyvärd organisation, det nationalsocialistiska Svenskarnas parti, är i sammanhanget helt och fullständigt ointressant. Den som trotsar lagen och ägnar sig åt våld och misshandel och trotsar rättsatsen principer kan aldrig vara värd någon sympati.

Terrorister, om de är kommunister eller nationalsocialister kvittar lika, måste alltid mötas med ett kraftfullt och tydligt svar från rättstaten. Ingen får tillåtas ta lagen i egna händer och bryta mot rättstatens våldsmonopol. Befinnes nämnda kommunistiska terrorister skyldiga måste straffen bli kännbara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar