torsdag 6 juni 2013

Den 6 juni - Fädernelandets dag

Denna dag den 6 juni är en högtidsdag då vi firar vårt Fädernesland och de värderingar, som utvecklats, och fortsätter att utvecklas, under generationer allt sedan vårt Fädernesland grundades under medeltidens första sekler. Bland de främsta av dessa värderingar finner vi det frihetsbegrepp som varit ett signum för vårt land. Vårt land är i detta avseende unikt i jämförelse med andra länder i det att ett folkflertal av fria män och kvinnor under hela vår historia utgjort en fundamental bestånddel i vårt samhälle. Bondeståndet hade allt sedan 1500-talet stämma och säte i folkstyrets främsta organ, Riksdagen, något som torde vara helt unik i en jämförelse med andra europeiska stater.

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

En annan synnerligen betydelsefull del av vårt Fäderneslands väsen utgörs av Monarkin, som skänkt kontinuitet och stabilitet på ett sätt som icke går att överskatta. När andra stater drabbats av blodiga revolutioner och destruktiva samhällsomstörtningar har vårt land kunnat fortsätta att utvecklas organiskt. Vår nuvarande högaktade Konung, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, är det moderna Sveriges 23:e Monark och den sjunde Monarken av Huset Bernadotte, den kontinuitet som ligger i detta är uppenbar. Häri ligger ock ett av huvudskälen till det välstånd och den välmåga som alla problem till trots ändå är utmärkande för det samhälle vi framlever i.


Deras Kungliga Högheter Hertiginnan och Hertigen av Västergötland med Hennes Kunglig Höghet Hertiginnan av Östergötland samt Hans Kunglig Höghet Hertigen av Värmland under kortegen på väg till firandet på Skansen.

Med glädje ser vi hur Konungahusets yngre generation med vår högtärade Kronprinsessa. Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, med gemål Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, på ett mycket förtjänstfullt sätt för Monarkin vidare. Även den yngsta generationen med vår Arvprinsessa, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Estelle, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Östergötland, har denna dag varit delaktig i högtidlighållandet av Fädernelandets dag.

Således är denna dag värd att fira. Datumet som sådant är historiskt i det att det var detta datum som vårt moderna Sveriges grundare, Konung Gustaf I, valdes till Sveriges Konung. Den 6 juni var ock det datum som vår goda konstitution av år 1809 antogs.

Leve Fäderneslandet!

Leve Konungen och Hans Hus!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar