lördag 22 juni 2013

Preussiska arvprinsarna döpta


Deras Kejserliga och Kungliga Högheter Prins Friedrich Georg, Prins av Preussen, och Prinsessan Sofie, Prinsessa av Preussen, Prinsessa av Isenburg

På Huset Hohenzollerns stamsäte, Burg Hohenzollern, Hechingen, döptes denna dag den 22 juni tvillingsönerna till Deras Kejserliga och Kungliga Högheter Prins Friedrich Georg, Prins av Preussen, och Prinsessan Sofie, Prinsessa av Preussen, Prinsessa av Isenburg.

Arvprinsarnas fullständiga namn är Hans Kunglig Höghet Prins Carl Friedrich Franz Alexander, Prins av Preussen och Hans Kunglig Höghet Louis Ferdinand Christian Albrecht, Prins av Preussen. Då nämnda arvprinsar är söner till Prinsen av Preussen, det Kungliga Huset Hohenzollerns överhuvud och är sprungna ur ett dynastiskt äkneskap, vilket huslagarna alltfort kräver, står de näst efter sin fader i tronföljden.

Dopet förrättades i det Evangeliska Kristuskapellet av kyrkoherden i Hechingen, pastor Würth, i närvaro av ett 50-tal gäster från den närmaste familjekretsen.


Hans Kunglig Höghet Prins Carl Fredrich, Prins av Pruessen, finns nu upptagen på stamtavlan över Huset Hohenzollern huvudlinje. Denna stamtavla finns i den så kallade Stambaumhalle på Burg Hohenzollern.
 

1 kommentar:

  1. Jag letar efter Marskalkens reaktioner på de engelska livstidspärernas uttåg ur House of Lords. Här finns ingen sökfunktion?

    Fr

    SvaraRadera