onsdag 27 mars 2013

Farlig lek med elden

Världens mest avskyvärda statsbildning, den kommunistiska implementationen och tillika tyranniet Nordkorea, har nu gett sig in på en väg som är synnerligen farlig. Såsom svar på att nämnda kommunistiska implementation och tyranni, av en enad omvärld inkluderande såväl Förenta Staterna, Ryssland och Kina samt manifesterad en resolution i Förenta Nationerna, skarpt kritiserats för sina prov med dödsbringande kärnvapen eskalleras nu krigsretoriken på ett synnerligen farligt sätt. Stilleståndsavtalet har ensidigt uppsagts, hot om kärnvapenanfall mot såväl Förenta Staterna som Sydkorea har utfärdats och nu senast har de sista kommunikationsförbindelserna med Sydkorea brutits.

Att Nordkorea saknar egentlig förmåga att genomföra sina hot torde även stå klart för den människoföraktande och blodsbesudlade tyrannen, tillika dåren, Kim Jong Un. Det bekymmersamma i denna situation äratt minsta misstag kan leda till en katastrof vars konsekvenser vi icke ens törs tänka på. Kim Jong Un, en snorvalp som är såväl ung som synnerligen oerfaren, ger sig här in i en mycket farlig lek med elden. Att nu sista kommunikationsförbindelsen med Sydkorea brutits ökar risken för att misstag icke kan rättas utan istället leder rakt in i fördärvet.

Nämnda situation gör det allt mer klart att vår värld måste befrias från den kommunistiske tyrannen Kim Jong Un och hans vederstyggliga anhang. I detta har Kina en nyckelroll. I det fall att Kina verkligen och kraftfullt implementerar de sanktioner som Förenta Nationerna beslutat om torde nämnda kommunistiska implementation och dess människofientliga och brottsliga förtryckarregims dagar vara räknade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar