måndag 11 mars 2013

Vårt land har sorg

Hovet har låtit kungöra att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Lilian, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Halland, änkegemål efter Hans Kunglig Höghet Prins Bertil, Sveriges Arvsfurste, Hertig av Halland, lämnat detta jordiska den 10 mars 2013 i en aktningsvärd ålder av 97 år. Hennes Kunglig Höghet avled i sitt residens på Djurgården i Stockholm i närvaro av den Kungliga Familjen.


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Lilian, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Halland, på sin 90:e födelsedag. (copyright kungahuset.se)

Det torde vara så att Hertiginnan är den medlem av olika Sveriges Konungahus, alltsedan hedenhös, som uppnått högst ålder. Även om Hertiginnan, på grund av ohälsa under sina sista levnadsår, drog sig tillbaka från offentligheten verkade hon upp i hög ålder, och långt efter Hertigens frånfälle, i sin gärning som medlem av Konunghuset och alla de viktiga plikter, som nämnda ställning medför.

Det råder icke den ringaste tvekan om att såväl Hertiginnan som hennes gemål Hertigen, efter förmälningen 1976, på mångfaldiga sätt bidragit till att befästa Monarkin i vårt land. För detta känner alla som värnar om Monarkins fortbestånd den allra ödmjukaste, djupaste och största tacksamhet.

Hertigparet vann genom sitt anspråklösa förhållningssätt stor aktning i breda folklager. Hertigparet torde också ha betytt mycket för både Konungen och hans familj, i det att de var de närmaste i den äldre generationen. De kungliga barnen Kronprinsessan Victoria, Prins Carl Filip samt Prinsessan Madeleine förunnades aldrig tillfället att möta sina farföräldar i det att deras farfader Hans Kunglig Höghet Prins Gustaf Adolf, Sveriges Arvsfurste, Hertig av Västerbotten, tragiskt omkom redan 1947, och deras farmoder Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Sibylla, Prinsessa av Sverige, Prinsessa av Sachsen Coburg och Gotha, Hertiginna av Västerbotten, avled 1972. Genom detta kom Hertigparet att vara i deras ställe.

Konungen låter uttala följande med anledning av Hertiginnans frånfälle:

”Det är med stor sorg jag och vår familj meddelar att prinsessan Lilian gick bort söndagen den 10 mars. Prinsessan var mycket älskad av vår familj och vi alla minns henne som en glad, rolig och slagfärdig person. Hon var en sann glädjespridare och hade förmågan att alltid skapa en god och hjärtlig stämning runt sig. Familjens ungdomar uppskattade alltid prinsessans glada upptåg och skämtsamma sätt. Prinsessan delade prins Bertils engagemang i sportsammanhang och inom KAK. Hon var alltid lojal och ställde helhjärtat upp för den kungliga familjen och för Sverige. En mycket kär och avhållen familjemedlem är nu borta.”
 
Statsministern, herr Reinfeldt, framför från sig och Regeringen följande deklaration:

”Det är med sorg jag har mottagit beskedet att H.K.H Prinsessan Lilian är död. Det är en av många svenskar omtyckt och uppskattad medlem av kungahuset som nu gått ur tiden. Jag vill framföra mitt och regeringens djupa deltagande med anledning av prinsessan Lilians bortgång”

Ävenledes i sitt hemland har Hertiginnans frånfälle rönt stor uppmärksamhet vilket visar att hon icke enbart satt sina avtryck inom rikets gränser.
Från detta Forum framföres till Hans Majestät Konungen och Hans Hus vårt djupa deltagande i den stora sorg som drabbat Konungauset.

Vi böjer våra huvuden i djupaste sorg och största respekt och önskar att frid må vila över Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Lilian, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Halland, minne. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar