söndag 10 mars 2013

Konungens Sverigeresa inledd

(copyright kungahuset.se)

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, inledde förliden vecka den så kallade Sverigeresan, vilken är en del av högtidlighållandet av att det detta år är 40 år sedan Konungen uppsteg på rikets tron. Resan genomföres länsvis och inleddes i de smålandländska länen, där Hans Majestät med inledning den 5 mars besökte Kalmar län, den 6 mars Kronobergs län och slutligen den 7 mars Jönköpings län.


Konungen talar till folket i Jönköping den 7 mars

Även om Deras Majestäter Konungen och Drottningen årligen flitigt besöker olika orter i riket ger årets resor en helhet på samma sätt som vid en Eriksgata, som Konungen genomförde efter sitt uppstigande på tronen och har sin förebild i det gamla valkonungarikets Eriksgator om vilka landskapslagarna förmäler. Med de många besök som Konungen, hittills under sin nu 40 åriga regeringstid, genomfört torde han ha en överblick över förhållandena i riket som någon annan svårligen kan skaffa sig. Få, om ens någon, är de orter av betydelse som Konungen icke bevistat.

Värt att nämna i detta sammanhang är att Konungen är den av våra Konungar som suttit näst längst tid på rikets tron. Enbart Konungens farfaders fader Hans Majestät Konung Gustaf V, med Guds Nåde Sveriges, Götes och Vendes Konung, Hertig av Jämtland har suttit längre på tronen i det att han satt i 43 år. Mänskligt att döma torde vår högaktade Konung sitta på tronen längre än sin farfaders fader.

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Leve Konungen!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar