söndag 17 mars 2013

Statsbegravningen av Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Lillian, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Halland.

Under stor högtidlighet vigdes igår Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Lilian, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Halland, till den sista vilan av Överhovpredikant Biskop emeritus Lönnermark. Att hela det Kungliga Huset och den Kungliga Familjen, rördes djupt av avskedet till en älskad och saknad familjemedlem vid den finstämda och mycket värdiga akten gick icke att ta miste på. Detta visar än en gång på den stora betydelse Hertiginnan haft för det Kungliga Huset.


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Lilian  Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Halland, kista flankerad av Livgardets hedersvakt.

Hela det Kungliga Huset, Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, och Drottning Silvia, Sveriges Drottning, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, och Prins Daniel, Prins av Sverige Hertig av Västergötland, Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Jämtland, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, som ledsagades av sin tillkommande gemål, herr O'Neill, samt Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Birgitta, Prinsessa av Sverige, Prinsessa av Hohenzollern.

Bland den Kungliga Familjens medlemmar märktes Prinesessan Margareta, Fru Ambler, Prinsessan Desirée, Friherrinna Silverschöld, Prinsessan Christina, Fru Magnusson, med make Generalkonsul Magnusson, Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg samt Grevinnan Gunilla Bernadotte af Wisborg.

De nordiska Koungahusen representerades av Hennes Majestät Drottning Margarete, Drottning av Danmark, samt från Norge Prinsessan Astrid, fru Ferner. Anmärkningsvärt är att det brittiska Konungahuset icke lät sig representeras i det att Prinsessan Lilian föddes såsom brittisk undersåte. Nu vet vi dessvärre att det brittiska Konungahuset har en tendens att hålla sig för sig själv och icke likt övriga europeiska Konunga- och Furstehus deltaga i dessa omfattande och viktiga gemenskap. Nämnda förhållande länder icke Hennes Majestät Drottning Elisabeth till heder.


Överhovpredikant och Biskop emeritus Lönnermark förrättar jordfästningen

Före det att Överhovpredikanten inledde jordfästningsakten avlägsnade Hans Excellens Riksmarskalk Lindqvist kronan från Hertiginnan kista. Denna symboliska handling visar på att inför vår Skapare är vi alla fattiga syndiga människor, oavsett vilka betydelse fulla och viktiga ansvar som förunnats oss under jordelivet. Denna handling tar sig olika uttryck inom olika Furstehus där ett exempel utgörs av den så kallade knackningscermonin som tillämpas inom det Kejserliga och Kungliga Huset Habsburg.


Deras Majestäter Sveriges Konung och Drottning lämnar Slottkyrkan, åtföljda av Hennes Majestät Drottningen av Danmark, efter den högtidliga akten.


Vårt högaktade Tronföljarpar Deras Kungliga Högheter Hertigparet av Västergötland lämnar Slottskyrkan åtföljda av Hennes Kunglig Höghet Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland, med tillkommande gemål, Herr O'Neill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar