onsdag 6 mars 2013

Tronföljarmöte i Nederländerna

Förliden helg lät det nederländska tronföljarparet Deras Kungliga Högheter Prinsen och Prinsessan av Oranien inbjuda samtliga europeiska tronföljare till det kungliga jaktslottet Ode Loo i Apeldoorn. Detta historiska möte får ses som Prinsen av Oraniens avsked till övriga tronföljare i sin nuvarande position. Nästa gång de möts torde Prinsen av Oranien ha uppstigit på tronen och vara Konung och suverän.


Luxemburgs tronföljarpar, Deras Kungliga Högheter Arvsstorhertigen och Arvstorhertiginnan, Sveriges tronföljarpar Deras Kungliga Högheter Prins Daniel och Kronprinsessan Victoria, Spanien tronföljarpar Deras Kungliga Högheter Prinsen och Prinsessan av Asturien, Danmarks tronföljargemål Henne Kunglig Höghet Kronprinsessan Maria, Nederländernas tronföljarpar Prinsen och Prinsessan av Oranien, Belgien tronföljarpar Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Brabant samt Norges tronföljare Hans Kunglig Höghet Kronprins Håkan.

Alltid lika beklagligt i sammanhang som dessa är att icke det brittiska Konungahuset hörsammar och deltager i evenemang av detta slag. De nära band som skapas mellan Europas Konungahus är till största gagn för icke enbart det konstitutionella monarkistiska styrelsesättet utan ock för en stabil och harmonisk utveckling av Europas framtid. Det är fullständigt obegripligt att det brittiska Konungahuset icke låter sig representeras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar