fredag 1 mars 2013

Ohygglig barnahandel

Under senaste veckan har en debatt blossat upp rörande den ohyggliga barnahandels verksamhet som vilken i dagligt tal benämnes såsom surrogatmödraskap. I ett föga välbetänkt inlägg i Svenska Dagbladet argumenterar företrädare för Statens medicinsk etiska råd, genom bland andra professorerna Asplund och Hermeren, för denna vederstygglig verksamhet där kvinnor för penningar låter låna ut sina livmödrar åt befruktade ägg alternativ låter sig befruktas. När barnet sedan är fött rycks det från moder för att ges till den som för penningar köpt en kvinnas livmoder.

Hur professorer och tillika av regeringen utsedda företrädare för Statens medicinsk etiska råd kan uttala sig för människohandel av detta slag är så skamligt och avskyvärt att ord saknas att beskriva. Inser icke dessa att det hela strider mot naturen och skapelsen och dessutom är ett utnyttjande av kvinnan? Att rycka ett barn från sin moder är dessförutan rent kriminellt. Icke sällan sker denna fasansfulla verksamhet i fattigare länder där det icke råder något som helst tvivel om att fattiga kvinnor, enbart för penningar, låter sig utsättas för nämnda övergrepp.

Svar på tal får de obetänksamma professorerna av doktor Fahlén, ordförande i Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, och Gertrud Åström, ordförande i organisationen Sveriges Kvinnolobby, som i ett gensvar deklarerar:

"Sveriges Kvinnolobby och Sveriges Kvinnliga Läkares Förening menar att all form av handel med kvinnors kroppar och med barn skall vara förbjudet. Surrogatmödraskap innebär ett allvarligt brott mot kvinnors mänskliga rättigheter."

I nämnda gensvar påtalas ock att surrogatmödraskap av Förenta Nationerna förklarats såsom total förbjudet.

Statsrådet och chefen för Socialdepartementet, herr Hägglund, måste nu agera kraftfullt och uttala Regeringens åsikt i denna fråga samt ofördröjligen föranstalta om att ovannämnda professorer avlägsnas från Statens medicinsk etiska råd. Att statligt organ av nämnda typ får under inga omständigheter förknippas med kvinnoövergrepp och människohandel. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar