tisdag 26 februari 2013

Avgående påvens titulatur klarlagd


Hans Helighet Påve Benedictus XVI

Vatikanen har  låtit meddela hur den avträdande påven Hans Helighet Påve Benedictus XVI, Biskop av Rom, Kristus Ställföretädare, Apostlarnas efterträdare, Påve av den världsomfattande Kyrkan, Prima av Italien, Ärkebiskop och Metropolitan av den romerska provinsen, Vatikanstatens Suverän, Tjänare av Guds Tjänare, skall tituleras efter sitt nedstigande från den Heliga Stolen. Titeln kommer att vara:

Hans Helighet Benedictus XVI, Påve emeritus

Det meddelas ävenledes att den avträdande påven alltfort kommer att ikläda sig, den för en påve karakteristiska, vita klädesdräkten.

I allt väsentligt synes det således som att den avträdande påvens värdighet icke kommer att skilja sig från den värdighet han innehaft såsom regerande påve.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar