måndag 4 februari 2013

Kvarlevorna av Konung Peter II åter i Serbien


Vid pass klockan två om eftermiddagen den 22 januari ankom till Belgrads flygplats kvarlevorna efter Hans Majestät Konung Peter II, Konung av Jugoslavien.Kvarlevorna efter Hans Hans Majestät Konung Peter II, Konung av Jugoslavien mottages på Belgrads flygplats.

På flygplatsen mottogs Konungens kvarlevor av Deras Kungliga Högheter Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien och Kronprinsessan Katherine, Kronpirnsessa av Serbien, Prins Peter, Prins av Serbien, Prins Filip, Prins av Serbien samt Prins Alexander, Prins av Serbien. Vid det högtidliga mottagandet deltog ock Serbiens försteminister Hans Excellens Herr Dacic, representanter för den serbiska kyrkan samt representanter för den serbiska armén. Mottagndet skedde enligt de militära hedersbetygelser, utövade av den serbiska arméns hedersgarde, som tillkommer ett Statsöverhuvud.

Kvarlevorna fördes sedan i kortege till det serbiska Konungahusets residens, det Kungliga Palatset i in Dedinje, där de under stor högtidlighet infördes i det Kungliga Kapellet.


Konung Peters stoft förs in i det Kungliga Kapellet av den serbiska armén hedersgarde.

I det Kungliga Kapellet placerade på kistan, svept i den serbiska flaggan, de Kungliga Kapellet varpå de Kungliga Regalierna. Härpå hölls ett Konungarequiem under ledning av den serbiska kyrkans överhuvud Hans Helighet Patriarken Irinej av Serbien. Hans Helighet lät efter förrättningen yttra:

"Vi har slutligen välkomnat denna sorgliga och lyckliga dag, länge önskad och förväntad. Detta är en dag av historisk vikt för hela det serbiska folket och dess historia".


Konung Peters kista med de Kungliga Regalierna. I bakgrunden Deras Kungliga Högheter Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien och Kronprinsessan Katherine, Kronpirnsessa av Serbien, Prins Peter, Prins av Serbien, Prins Filip, Prins av Serbien samt Prins Alexander, Prins av Serbien.

Härpå höll Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, ett känslosamt och allvarligt tal, fyllt av djupaste tackamhet. Hans Kunglig Höghet uttryckte sig som följer:

"Detta är en mycket känslosam tid för mig och min familj. En dröm har blivit verklighet. Min fader Konung Peter är äntligen hemma och snart kommer han att vara med sina anfäder i Oplenic [det kungliga maousolet, översättarens anm]. Jag önskar särskilt tacka Hans Helighet Patriarken Irinej för hans närvaro denna dag, och för alla hans böner. Vi samlades här idag för celebrera en händelse av stor vikt och fylld av historisk symbolik. Detta år är det 90:e året efter min faders, Peter II, födelse och det 72 året efter det att han tvangs lämna sitt älskade Fäderneland efter den nazistiska invasionen för att tillbringa återstoden av sin levnad i exil. Min fader avled för 42 år sedan, och begravdes i ett fjärran land, men omgiven av vänner och människor som högaktade honom. Han talade ofta om sin önskan att återvända hem. Uppenbart är att, så lång tid har passerat, så många historiska händelser skett, för att en historisk orättfärdighet skall kunna rättas, och för att en enkel männikas önskan skall bli sann. Det var min faders högsta önskan att återvända till Fädernelandet, därför att han över allt annat älskade sitt land och sin nation. Han talade ofta om det och alltid när vi två var tillsammans. Idag är han äntligen åter i Serbien, i sina förfäders land och hos sina landsmän. Han kommer tillbaka för att hjälpa oss att förstå vår historia, och att respektera den. Idag sänder vi alla ett viktigt meddelande från denna plats på jorden till världen: Medborgarna av detta land visar respekt till alla dem som tog del i skapandet av vår historia.

Jag vill framföra ett varmt tack till vår president herr Nikolic och till försteministern herr Dacic, i denna vår gemensamma strävan, ävenledes till den statliga kommitten överförandet av den Kungliga Familjen Karadjordjevic. Jag tackar hela den serbiska regeringen. Jag är skyldig ett särskilt tack till professsor Olover Antic, för han personliga initativ och engagemang.

Den Kungliga Familjen tackar varmt Hans Helighet Patriarken Irinej av Serbien, Hans Nåd Biskop Longin av Mellersta och Väsrta Amerika, den serbiska armén, gardet och gendarmeriet, Hans Excellens herr Valdimir Popovic, Serbiens ambassadör hos de Förenta Staterna, herr Desko Nikitovic, Serbiens generalkonsul i Chicago, den hedervärde Branko Terzicc, advokaten herr Tom Karacic, organisationen "Sveta gora" och alla de som på ett substantiellt sätt, genom åren, bidragit till att denna viktiga historiska händelse för vår nation och stat blivit möjlig.

Tack alla ni som visat ert stöd och hjälp under vägen. Vi förde Konungen tillbaka till hans land. Välkommen hem Far! Må du vila i frid."

Denna synnerligen historiskt viktiga händelse är ännu ett steg bort från det villospår på vilket hela östra Europa fördes av kommunistiska krafter efter andra världskriget. Nu hyllas en återvändande Konung, som drevs bort på ett högst illegitimt sätt och emot folket vilja. Bortdrivaren, den kommunistiske diktatorn och förtryckaren Tito, vill nu de flesta glömma och vi minns alla hur denne tyranns trogne lakej och efterföljare, Slobodan Milošević, fick avsluta sina dagar i häktescell i Haag, där han stod anklagad för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Gud bevare Kronprins Alexander, Serbiens rättmätige Konung!

Leve den serbiska Monarkin och må Kronprins Alexander snart få uppstiga på sin rättmätiga tron!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar