tisdag 12 februari 2013

Förakt för mänskligheten

Den regimen i kommunistiska implementationen Nordkorea har åter visat sitt stora förakt för människan och mänskligheten. Den blodsbesudlade tyrannen, Kim Jong-un, har låtit beordra sprängning av ett vederstyggligt massförstöreslevapen, ett kärnvapen. Hela världen, ja ävenledes den kommunistiska implementationens enda bundsförvant, regimen i det  kvasikommunistiska regimen i Kina fördömer och bespottar detta mot hela mänskligheten riktade tilltag.

Den kommunistiska implementationen Nordkorea har nu tillåtits att spela sitt livsföraktande spel allt för länge. Någon gång måste det vara nog. Det är nu hög tid att hela världssamfundet sätter största press på Kina att bryta varje tänkbar förbindelse med det kommunistiska rövar- och mördarbandet i Pyongyang. Utan stödet från Kina kommer icke den nordkoreanska mördarregimen bli långlivad.

Tiden är kommen att förpassa denna, den näst sista av världens hårdföra kommunistiska regimer, till historiens stinkande avskrädeshög. Nu är tiden kommen att krossa de kommunistiska avgudarnas glaskistor, att för kvarlevorna av dess blodsbesudlade avgudar ut från de kommunistiska templen och istället begrava dessa avgudar på avsides plats.

Nordkorea är ett skådeexempel på vad en kommunistisk implementation kan leda till. För hart när varje folk som förtryckts och förtrampats av kommunistiska implementationer har frihetens klockor klämtat. Varje kommunistisk implementation som sett dagens ljus har misslyckats, Nordkorea är inget undantag. Frihetens sötma måste nu ock bibringas det arma, svältande och förtrycka nordkoreanska folket. Låt dem snarast förenas med sina bröder och systrar i Sydkorea.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar