torsdag 14 februari 2013

Statsråd förespråkar förflackning av vårt språk

Statrådet Arnolm, liberalfeminist, har nu i vår Riksdag använt det högtramsiga pronomenet "hen". Detta begrepp är, enligt mitt allra bestämdaste förmenande, ett försåtligt försök från såväl liberalfeminister som ultrafeminister att söka utradera skillnaden mellan könen och ett led i den argumentation som söker göra en människas kön till en "social konstruktion". Att man sedan söker försvara tilltaget med rationella skäl såsom att det skulle vara "väldigt praktiskt och smart", för att använda statsrådets slarviga vardagsspråk, är en annan sak.

I Riksdagen, folkstyrets främsta organ, måste ett vårdat och korrekt språk användas. Statstrådet har brustit i detta vilket icke länder henne till någon heder.

 

1 kommentar:

  1. Nyttjandet av Hen som ett genusneutralt pronomen är helt felaktigt. Genusneutrala pronomen finns inte i svenska dessutom är "hen" redan upptaget. "Hen" finns redan i SAOL och betyder brynsten. En hen har således ingenting med genus att skaffa utan är endast ett utslag av usel bildning hos ängsliga tyckare.

    SvaraRadera