fredag 15 februari 2013

När skall liberalteologerna lära sig läxan?

Den Svenska Kyrkan har under åren ägnat mycken möda åt att bygga ekumeniska förbindelser med andra evangeliska kyrkor, nära som fjärran, vilket varit lovvärt och gott. Ett exempel på detta är en etiopiska Mekane Yesus kyrkan. Denna hedervärda kyrka vars medlemsantal torde uppgå till upp emot 5 miljoner är en kyrka, som till skillnad från den Svenska Kyrkan, vågar stå upp för Evangeliet och Ordet.

Nu låter Svenska Kyrkan meddela att Mekane Yesus kyrkan, på eget initiativ, bryter relationen med Svenska Kyrkan av den orsaken att Svenska Kyrkan, i sin liberalteologiska nit grundad på tiden nyckers och helt emot den sanna evangeliska läran, låter viga par av samma kön.

Svenska Kyrkan gråter krokodiltårar över det inträffade och chefen för Ekumenienheter, doktor Meakin låter uttala:

"Svenska kyrkan har haft en lång relation med Etiopien och Mekane Yesus-kyrkan. Det finns många djupa relationer mellan svenskar och etiopier i våra båda kyrkor, på olika nivåer, som kommer att påverkas av detta. Därför är beslutet mycket tragiskt och innebär en stor sorg för oss och för många enskilda personer"


Icke ett uns av insikt eller ånger finns i ovanstående uttalande. Att  att hela orsaken är att Svenska Kyrkans liberalteologiska ledning öppet och utan någon skam bryter mot den sanna evangeliska läran, vilken är är Kyrkans heliga plikt att stå upp för, förbigås med tystnad.

Händelser som denna borde få liberalteologerna att vakna upp och lära sig en läxa, men icke, man fortsätter sin vandring mot avgrunden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar