lördag 9 februari 2013

Preussiska Arvprinsar födda

Det preussiska hovet låter kungöra att Hans Kejserlig och Kunglig Höghet, Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, gemål Hennes Kejserlig och Kunglig Höghet Prinsessan Sofia, Prinsessa av Preussen, Prinsessa av Isenburg, den 20 januari nedkommit med tvenne söner Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Prins Karl Fredrik, Prins av Preussen, och Hans Kunglig Höghet Prins Luis Ferdinand, Prins av Preussen.


Deras Kejserliga och Kungliga Högheter Prinsparet av Preussen

Nämnda nyfödda prinsar inträder således på första respektive andra plats i den preussiska arvsföljden. Härigenom intager Hans Kunglig Höghet Prins Kristian Sigismund, Prins av Preussen, faderbroder till Prins Georg Fredrik och den som tidigare stått överst i arvsföljden, tredje platsen i tronföljden.


Det tyska kejsarvapnet

Från detta Forum framföres till Deras Kejserliga och Kungliga Högheter Prinsparet av Preussen de allra hjärtinnerligaste gratulationer och en innerlig önskan om den Högstes välsignelse och beskydd över de nyfödda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar