onsdag 20 februari 2013

Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland bröllop


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, med tillkommande gemål Herr O'Neill (copyright kungahuset.se).

Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland har denna dag låtit sig intervjuas angående sin förestående förmälning med Herr O'Neill vilken kommer att äga rum i Slottskyrkan, Kungliga Slottet, den 8 juni innevarande år. I intervjun låter Hennes Kunglig Höghet dela med sig av rådande planeringsstatus inför den högtidliga tilldragelsen. Av detta kan inhämtas att förmälningen kommer att ske på eftermiddagen samt att bröllopsmiddagen kommer att äga rum på Drottningholms slott.

I detta sammanhang må framhållas att förmälningen mellan Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, och Herr O'Neill icke enbart är att se såsom en glädjerik familjehögtid utan ock som en viktig statsakt. Detta senare då Hennes Kunglig Höghet ingår i tronföljden och alltfort kommer att göra detta efter ingången förmälning i det att Successionsordningen bestämmelser fullföljts i det att såväl Konungen som Regeringen givit sitt gillande för ifrågavarande äktenskap. Med stor sannolikhet kommer ock Herr O'Neill, i samband med förmälningen, att av Konungen förlänas till Hertig av Gästrikland och Hälsingland.

Förmälningar där till Sveriges Rikes Tron arvsberättigade personer är en av parterna har under de senaste 100 åren enbart förekommit vid fem tillfällen:

  • Kronprins Gustaf Adolfs, sedermera Konung Gustaf VI Adolfs, förmälning med Lady Mountbatten, sedermera Drottning Louise, 1923.
  • Prins Gustaf Adolfs förmälning med Prinsessan Sibylla år 1932
  • Konung Carl XVI Gustafs förmälning med Fröken Sommerlath, efter akten Drottning Silva, år 1976.
  • Prins Bertils förmälning med Fru Craig, efter akten Prinsessan Lilian, år 1976
  • Kronprinsessan Victorias förmälning med Herr Westling, efter akten Prins Daniel, år 2010.
Således kommer den 10 juni att vara en synnerligen historisk dag och vi ser därför med största glädje fram emot denna stora högtidlighet.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar