söndag 10 februari 2013

Massmördaren Stalin hyllas

Oroande bilder når oss idag då Svenska Dagbladets ledarsida låter publicera en bild från Ryssland. På denna bild visas en buss med ett porträtt av den kommunistiske tyrannen och massmördaren Stalin. Det hela är ett led i ett högtidlighållande av segern vid Stalingrad den 2 februari 1943 då den nationalsocialistiske diktatorn, och tillika massmördaren, Hitlers armé tillfogades en avgörande förlust.

I detta sammanhang måste det stå klart för var och en att den kommunistiske tyrannen och massmördaren Stalin var högst delaktig i och medskyldig till det stora lidande som det arma ryska folket fick utstå under andra världskriget. Genom att ingå den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten, en icke-angrepps-pakt mellan det kommunistiska Sovjet och det nationalsocialistiska Tyskland, banades vägen för Tysklands anfall på Polen och den världsbrand vars början detta var. Hitler, som förvisso led av storhetsvansinne, hade sannolikt aldrig varit så dumdristig att han startat kriget om han icke haft den östra flanken fri. Stalins medansvar för utbrottet av andra världskriget är härigenom mycket stort.

Bland det mest skändliga i Molotov-Ribbentrop-pakten var det hemliga tilläggsprotokollet vilket nedan citeras i sin helhet:

Artikel I.
I händelse av territoriell och politisk ombildning av områdena tillhörande de baltiska staterna (Finland, Estland, Lettland, Litauen), skall Litauens norra gräns utgöra inflytandesfärernas gräns mellan Tyskland och Sovjetunionen. I anslutning till detta skall Litauens anspråk på Vilno-området erkännas av båda sidor.
Artikel II.
I händelse av territoriell och politisk ombildning av områdena tillhörande den Polska Staten, skall inflytandesfärernas gräns dras ungefär längs linjen på floderna Narev, Wisla och San. Frågan om huruvida det ligger i båda staternas intressen att upprätthålla en oberoende Polsk Stat och inom vilka gränser en sådan stat skall få existera kan bara slutligen avgöras inom loppet av vidare politisk utveckling.
I vilket fall som helst kommer båda Regeringarna att lösa frågan genom vänskapligt samförstånd.
Artikel III.
Vad gäller sydöstra Europa så framhåller Sovjetunionen sitt intresse för Bessarabien. Den tyska sidan deklarerar sitt totala politiska ointresse för dessa områden.
Artikel IV.
Detta protokoll skall behandlas av båda sidor som strikt konfidentiellt.
Moskva, 23 augusti 1939
För det Tyska Rikets regering v. Ribbentrop
Representant för Sovjetunionens regering V. Molotov

Med detta protokoll som grund kunde den kommunistiske tyrannen och massmördaren Stalin anfalla vårt broderland Finland samt lägga under sig de baltiska staterna. Efter detta var de baltiska staternas öde beseglad och de fick nu efter detta utstå den kommunistiska implementationens outsägliga förtryck med deportationer, avrättningar och en synnerligen hård regim. Först i början av 1990-talet klämtade åter frihetens klockor i dessa stater.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar