tisdag 26 mars 2013

Klokt om mångkultur

Svenska Dagbladet förmäler att Miljöpartiet är i full färd med att antaga ett nytt partiprogram. En av de frågor som synes vålla viss vånda inom partiet är skrivningarna rörande migrationspolitiken. I en föga genomtänkt formulering motiveras invandring med mångkultur. Mot detta reagerar företrädaren för nämnda partis ungdomsorganisation, Magda Rasmusson, som låter uttala:

"Hyllningar av mångfald hör inte hemma i migrationsdebatten. Vi får inte gå i fällan att motivera en värld med öppna gränser med mångkultur som främsta argument. Det motverkar vår vision om en värld där människor har makt över sina egna identiteter. Det här är inte bara en språklig invändning, ord är viktigt och här ger mångfaldsbegreppet helt fel signaler. Det bygger på samma myt om skillnader som tvingat in människor i begränsande rasistiska stereotyper och hur man bör vara utifrån sin nationalitet, säger hon."

Detta Forum har i en tidigare anmärkning tagit upp det olycksaliga begreppet mångkultur till belysning. Utöver hänvisning till nämnda anmärkning må tilläggas att människor som lever tillsammans i ett samhälle över tiden och över generationerna skapar en gemensam kultur, som förvisso och till olika delar kan ha delar av sitt ursprung i andra kulturer. Att splittra ett samhälle genom att göra mångkulturen till ett mål i sig för intet gott med sig. Grunden för ett gott samhälle är alltid goda värderingar och det är delandet av dessa värderingar som är den egentliga grunden för en statsbildnings existens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar