söndag 17 mars 2013

Glädjande nyheter från Finland

Från vårt östra broderland nås vi av den glädjande nyheten att Evangelisk-Lutherska Missionstiftet i Finland grundades förliden gårdag den 16 mars. Likt i vårt land har den lutherska Kyrkan i Finland fördärvats av liberalteologer, vilka sätter tidens nycker framför Ordet. I det dokument som konstituerar grundandet sägs bland annat följande:

"För att trygga den kyrkliga kontinuiteten och ett liv i enlighet med kyrkans kännetecken organiserar sig nedan nämnda församlingar som ett stift. Stiftet bevarar i sin stiftsordning en kyrkoordning i enlighet med apostolisk tro och lära samt kyrkorättens kontinuitet. På samma sätt med den kyrkliga kontinuiteten i åtanke låter församlingarna i detta skede bli att registrera sig som ett religiöst samfund, vilket möjliggör en församlingsgemenskap inom denna stiftsstruktur för så väl bekännelsetrogna medlemmar av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, som de lutheraner som lämnat detta samfund."

Grundandet av det finska missionsstiftet är en högst betydelsefull händelse för bekännelsetrogna lutheraner, vars finska verksamhet fram tills nu organiserats direkt under Missionsprovinsen i Sverige och Finland. Grundandet visar att den bekännelsetrogna lutherska rörelsen nu nått en styrka där den vidare verksamheten nu intensifieras inom skilda stift. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar