torsdag 12 juli 2012

Spektaklet "Ship-to-Gaza"

Åter fylls så media av nyheter om den så kallade aktionen "Ship-to-Gaza". Denna vederstyggliga aktion  har intet med humanitet att göra utan har som enda syfte att verka för att den blockad, som staten Israel nödgas att upprätthålla för att förhindra att dödsbringade vapen kommer i terroristorganisationen Hamas händer, bryts. Hade det varit frågan om att införa humanitära förnödenheter skulle lasten kunna lossas i vilken israelisk hamn som helst för vidarebefordran till Gaza. Om detta råder inget som helst tvivel då Israel förklarat sig villiga att ombesörja nödvändiga transporter.

Det är en stor gåta att icke mer kritik riktas mot denna aktion till stöd för terrorismen. Hamas, som härskar i Gaza, vill inget hellre än staten Israels utplåning. Av förhandlingar syftande till en tvåstatslösning är icke Hamas intresserade. Så sent som denna veckas måndag lät Hamas skicka en raket mot Israel samtdigt som eld med handeldvapen besinningslöst avsköts mot kibbutzen Yad Mordechai.

Det må ock nämnas att bland Hamas såtaste vänner befinner sig såväl folkmördaren al-Assad i Syrien och som de för godtyckliga avrättningar beryktade mullorna i Teheran. Om detta gapar icke aktivisterna i "Ship-to-Gaza" det minsta. Bland dessa aktivister finns en herr Feiler, själv tillhörig det judiska folket. Hur en person tillhörig det plågade judiska folket kan uppträda så förädiskt är en skam av största mått.

Den enda lösningen av Palestinafrågan är att Hamas och andra liknande organisationer erkänner staten Israels rätt att existera. Israel har flerfaldiga gånger förklarat sig villiga att ingå i en uppgörelse innebärande en tvåstatslösning. Detta har endast mötts av dödsbringande raketer från Hamas.

Leve staten Israels rätt att excistera!

Leve det judisk folket!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar