söndag 15 juli 2012

Terroristorganisationen Hamas sanna jag

I en synnerligen informativ artikel i Svenska Dagbladet låter dr Gönör, verksam vid Lunds Universitet, redovisa en del av innehållet i terroristorganisationen Hamas nu gällande program. Den som till äventyrs någon gång gjort sig föreställningen om att Hamas skulle vara en fredlig organisation som även respekterar det judiska folket kommer att bli oändligt besviken efter att ha tagit del av dr Göndörs informationer.

Med dr Göndörs artikel som grund finns det all anledning att ytterligare något fördjupa sig i den grund som terroristorganisationen Hamas vilar på. Dr Gönder fäster ävenledes uppmärksamheten på att statslösa palestinier beviljats upphållstillstånd i vårt land med hänvisning till att rättsäkerhet icke existerar i det av Hamas styrda Gaza.

Hamas program inleds med att kräva statens Israels utplåning:

"Israel kommer att existera tills Islam utplånar det. Hamas strävar till att hissa Allahs flagga över varje tum av Palestina. Vår kamp mot judarna är mycket viktig och allvarlig"

Utöver de referenser till Hamas program, som ges av dr Göndör, förtjänar ytterligare några axplock att nämnas:


Artikel 8: "Hamas motto: Allah är målet, profeten är föredömet, koranen är lag, jihad är vägen och den ädlaste önskan är att dö för Allah."

Artikel 11: "Hamas anser att Palestina är muslimskt område helgat åt kommande muslimska generationer fram till domedagen. Landet eller delar av landet får inte ges bort."

Artikel 13 "Så kallade fredliga lösningar står i strid med Hamas principer. Det finns ingen annan lösning för den Palestinska frågan än jihad."

Artikel 14: "Jihad för befrielse av Palestina är en personlig plikt för varje muslim var än han råkar leva.Därför är det nödvändigt att ingjuta Jihads anda i folkets hjärta så att de konfronterar fienden och ansluter sig till de stridande. Här spelar lärare och media en viktig roll för att väcka massorna."

Artikel 22: "Judarna låg bakom både franska och ryska revolutionen, dessutom var det judarna som startade de båda världskrigen. De har grundat hemliga sällskap som frimurarna, Rotary och Lions för att sabotera samhället och främja sionistiska intressen. Även FN grundades av judarna för att regera över världen."


Trots ovanstående pågår nu den så kallade aktionen "Ship-to-Gaza" som syftar till att stödja Hamas genom att med blockades brytande underlätta införandet av vapen till Gaza. Media översållas av helt okritiska reportage om nämnda organisation. De journalister som låtit förfärdiga dessa reportage har allvarligt brustit i sin yrkesmässiga gärning och dragit skam över hela sin yrkeskår. När kommer någon journalist våga att sticka Hamas program under näsan på exempelvis den kommunistiske musikern herr Feiler, den vänsterinriktade skriftställaren herr Mankell, den kommunistiske riksdagsledamoten herr Larsson eller den anarkistiske professorn Gardell och begära en förklaring?

Leve det judiska folket!

Leve staten Israel och dess rätt att existera!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar