måndag 8 april 2013

Baronessan Thatcher av Kesteven avliden

Denna dag når oss nyheten att Baronessan Thatcher av Kesteven har avlidit i en aktningsvärd ålder av 87 år. Den högtärade Baronessan Thatcher hör utan varje tvivel till efterkrigstidens största politiker samt en av Förenade Konungarikets allra mest framstående försteministrar.


Den högtärade Baronessan Thatcher av Kesteven (1925-2013)

Hennes Majestät Drottning Elisabeth, med Guds Nåde, av Förenade Konungariket och Nordirland, och Hennes andra Riken och Territoriers, Drottning, Samväldets Överhuvud, Trons Försvarare, låter genom ett pressmeddelande uttala:

"Drottningen mottog med sorgsenhet nyheten om Baronessan Thachers frånfälle. Hennes Majestät kommer att framföra ett privat kondoleansbudskap till familjen."

Den nuvarande försteministern, herr Cameron, har låtit uttala:

"Det var med stor sorg jag mottog meddelande om Lady Thatcher's frånfälle. Vi har förlorat en stor ledare, en stor försteminister och en stor britt"

Redaktör Linder sammanfattar på ett klokt sätt, i Svenska Dagbladet, Baronessans insats:

"Margaret Thatcher hade ofta fel. Men hon hade oftare rätt, och framför allt hade hon ofta rätt i de största och viktigaste frågorna. Hon tog över som premiärminister i en tid när Västvärlden i allmänhet och Storbritannien i synnerhet hade fastnat i uppgivenhet och kräftgång, och hennes allra mest betydelsefulla insats var att ge näring åt framtidshopp och skapa energi. Det skedde på hemmaplan. Men det skedde också runt om i världen. Få av efterkrigstidens politiska ledare har haft samma inspirerande kraft."

Mycket mer finns att säga om Baronessan Thatchers gärning. Låt oss på detta Forum främst stanna inför den storartade insats Baronessan gjorde i kampen mot realsocialismens avskyvärda kommunistiska implementationer i Sovjet och Östeuropa. Tillsammans med Hans Helighet Påve Johannes Paulus II samt Förenta Staternas President, herr Reagan, torde Baronessan tillhöra de, som en hel värld har att tacka, för att de genom stor principfasthet och en synnerligen klok politik bidrog till att en betydande del av mänskligheten befriades från de realsocialistiska kommunistiska implementationernas fasansfulla och människofientliga ok. Detta, för mänskligheten högst betydelsefulla skeende, har den brittiske journalisten herr O'Sullivan, på ett mycket upplysande sätt beskrivit i den synnerligen läsvärda boken "The President, the Pope, and the Prime Minister: Three Who Changes the World"".

Baronessan var under hela sin levnad en svuren fiende till marxismen och dess kommunistiska implementationer och hon tvivlade aldrig på att det kalla kriget kunde vinnas. Hon vägrade att acceptera de repressiva realsocialistiska kommunistiska implementationernas trampande på människovärdet. Vidare var Baronessan fast övertygat om det planekonomiska systemets oduglighet.


I sin gärning och kamp mot de kommunistiska implementationerna leddes Baronessan av följande principer:

  • Sök fred genom styrka
  • Stå emot aggression utan rädsla
  • Var övertygad om att varje stat som begränsar friheten till sist förstör sin egen framtid

Baronessan Thatcher tillhörde de västliga ledare som redan i mitten av 1980-talet knöt nära kontakter med den dåvarande presidenten i Sovjetunionen, herr Gorbatjov, även denne en framsynt ledare som förstått att realsocialismen nått vägs ände och icke hade någon framtid. År 1988 kunde Baronessan konstatera att utvecklingen i öster gick i rätt riktning och förklarade i november samma år att "vi befinner oss icke längre i ett kallt krig". Om det som slutligen ledde till segern i det kalla kriget har Baronessan skrivet:


"Jag har alltid trott att vårt västerländska system till sist skulle segra, om vi icke kastade bort våra fördelar, eftersom det vilar på den unika, näst intill obegränsade, kreativiteten och livskraften hos individerna. Icke ens ett system som det sovjetiska, som skapats för att krossa den enskilde, kunde helt lyckas i detta uppsåt.  … En konsekvens av detta är ock att det någon gång vid någon tid skulle kunna finnas en person som förmådde utmana det system han satts att leda ... Det är därför de hade fel, som ansåg att jag lämnade min ursprungliga inställning till Sovjetunionen på grund av att jag skulle ha bländats av herr Gorbatjov. Jag såg honom eftersom jag sökte efter någon som honom”.


Samma tanke förmedlade Baronessan i sitt tal vid President Reagans begravning:


”Ja, han tvekade aldrig att tala om Moskvas onda imperium, men han insåg ändå att en man med god vilja kunde komma fram ur dess mörka korridorer”
Baronessan Thatcher av Kesteven, under sin tid som brittisk försteminister, i möte med dåvarande presidenten i Sovjetunionen, herr Gorbatjov.

Vi böjer våra huvuden i sorg och respekt för Baronessan Thatcher av Kesteven, en av historiens stora, och önskar att frid må råda över hennes minne!

2 kommentarer:

  1. Gud bevare baronessan Thatchers ljusa minne, på det att hennes föredöme skall kunna vägleda fler än det brittiska folket i de hårda år som kommer framöver.

    SvaraRadera