lördag 20 april 2013

Missdåden i Boston

Med stor bestörtning har vi åter fått beskåda hur vederstyggliga illgärningsmän urskiljningslöst söker sprida död och förstörelse omkring sig. Illdåden i Boston gjorde att tre oskyldiga människoliv förspilldes samtidig som 176 lika oskyldiga människor skadas varav en del kan befaras få men för resten av sina liv.

Likheten med straffången Breiviks missdåd synes, även om icke särdeles mycket information om bakomlikande orsaker föreligger, finnas där. Missdådare, besatta av vrångföreställningar och i besittning av en fantasivärld, som endast finns i deras sjuka hjärnor, tar, på mer eller mindre egen hand, på sig uppgiften att genomföra ondskefulla handlingar. Ondskefulla handlingar var yttersta syfte torde vara att sprida uppmärksamhet för en extremistisk och vederstygglig sak.

De missdådare, som på nämnda sätt sprider död, blod och människoförakt, måste fördömas och förkastas av hela världssamfundet. Det finns ingen som helst bevekelsegrund för att på något sätt söka förstå och motivera nämnda onda illgärningar. Föraktet för detta slag av missdåd måste vara totalt och oåterkalleligt.

Medan rättsvårdande myndigheter nu söker klarhet i sakförhållandena och förbereder en lagföring av den överlevande illgärningsmannen går allas våra tankar till offer och anhöriga för de som drabbats av den extremistiska ondska fått sitt utlopp i Boston. Vi böjer våra huvuden i största respekt för de oskyldiga människor, som fick sina liv släckta. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar