tisdag 30 april 2013

Gratulationer på Högtidsdagen


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland (copyright kungahuset.se)

Från detta Forum framföres de allra vördsammate och hjärtinnerliga gratulationer till vår högaktade Konung, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, på hans 67:e födelsedag. Må vår vördande Konung förunnas att ännu i många år sitta på rikets tron.

Det är detta år hela 40 år sedan Konungen besteg tronen. Blott Konungens farfaders fader Hans Majestät Konung Gustaf V, med Guds Nåde Sveriges, Götes och Vendes Konung, hertig av Värmland har suttit på tronen under en längre tid än vår nuvarande Monark. En underökning ger vid handen att medellängden för en Regent, efter valkonungarikets införande, är 21 år. Vår Konungs regeringstid så långt är således nästintill det dubbla. De Konungar som suttit mer än 30 år på rikets tron utgöras av Konung Gustaf I, med regeringstid av 37 år, Konung Karl XI, med en regeringstid av 37 år, Konung Oscar II, med en regeringstid av 35 år samt Konung Fredrik I, med en regeringstid av  31 år.

Under vår Konungs regeringstid har vidare icke mindre än elva ministärer passerat.

Den stabilitet och den kontinuitet Konungens långa regenttid skänkt riket är synnerligen betydelsefull och viktig. Häri ligger en av Monarkins unika värden som bättre borde tas till vara.

Leve Konungen!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar