måndag 22 april 2013

Federalt åtal för den tjetjenske illgärningsmannen

Enligt vad som nu meddelas kommer den överlevande tjetjenske illgärningsmannen, som misstänks för att ha genomfört de vederstyggliga och barbariska illdådet i Boston, att ställas inför federal domstol. Detta kan komma att få fatala konskevenser i det fall den misstänkte befinnes skyldig i det att han då kan erhålla dödsstraff. Rättsordningen i Förenta Staterna är nämligen av det slaget att federala lagar i sin rum innehåller dödsstraffet för gärningar, som den nu begångna.

Även om dödsstraffet begagnas ganska ymnigt på delstatlig nivå (sedan moratoriet upphävdes av Högsta Domstolen år 1976 har icke mindre än 1280 straffångar mött bödeln) hör federala avrättningar till ovanligheterna. Sedan år 1963 har blott 3 federala straffångar avrättats, till dessa hör straffången McVeigh, som gjorde sig skyldig till den fruktansvärda så kallade Oklahoma City bombningen där 168 oskyldiga människoliv släcktes. Federala avrättningar exekveras numera genom giftinjektion i straffängelset Terre Haute i delstaten Indiana. Tidigare exekverades nämnda straff medelst hängning.

Det må vara bestickande, att i fall som de ovannämnda, applådera en tillämpning av dödsstraffet. Dock måste varje sann kristen humanist här ta ett steg tillbaka och begrunda huruvida dödsstraffet är berättigat. Förvisso skall vederstyggliga brott straffas rättvist och kännbart, därom får inget tvivel föreligga, men av skäl som redovisas nedan måste dödstraffet avvisas:
  1. Vi måste betänka vad vår Frälsare lärde oss enligt Johannes 8:7 "Den av eder som är utan synd, han kaste första stenen på henne.". Icke så att vår Frälsare här på något sätt rättfärdigar synden som sådan, alls icke, dock är det uppenbart att vår Frälsare här kraftigt avråder oss från nyttjandet av dödsstraffet, även om är rättfärdigat i Gamla Testamentet. Det råder heller icke minsta tvivel om att varje människa, på den yttersta dagen, kommer att möta sin Skapare och då få stå till svars.
  2. Varje rättsordning, som är skapad av människor, är ofullständig och kan begå misstag och fel. Ett exekverat dödsstraff kan icke rättas vilket ur ett principiellt perspektiv, oavsett hur uppenbart ett enskilt fall må vara, helt diskvalificerar dödsstraffet.
Dödstraffet är således en skamfläck för Förenta Staterna. Det är understundom ock vederstyggligt i sitt utförande även om dess förespråkare förmenar att det genom giftinjektionen funnit sin humana form. Dock är det så att uppenbart inhumana avrättningsmetoder alltfort nyttjas, om än sällan. Så sent som den 27 januari innevarande år sattes straffången Robert Charles Gleason Jr. i delstaten Virginias elektriska stol där hans liv släcktes på det mest barbariska och inhumana sätt som tänkas kan.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar