onsdag 17 april 2013

Den högtärade Baronessan Thacher av Kesteven förd till sista vilan

 
Denna dag fördes den högtärade Baronessan Thatcher av Kesteven till den sista vilan vid en synnerligen högtidlig begravningsakt i Sankt Paulskatedralen i London.

 
Den högtärade Baronessan Thatcher av Kestevens kista föres in i Sankt Paulskatedralen buren av veteraner från Falklandskriget.

Katedralen var fyllt av gäster och bland de främsta märktes Hennes Majestät Drottning Elisabeth med gemål Hans Kunglig Höghet Hertigen av Edinburgh. Hennes Majestät har icke deltagit i en begravning utanför det Kungliga Huset sedan år 1965 då Herr Winston Churchill begravdes.


Hennes Majestät Drottning Elisabeth med gemål Hans Kunglig Höghet Hertigen av EdinburghFröken Amanda Thatcher läser ur Efesierbrevet i den Heliga Skrift.

Såsom en del av akten läste den högtärade Baronessan Thachers av Kestevens sondotter fröken Amanda Thacher kapitel 6 och versarna 10 till 18 i Efesierbrevet:

"10. För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.

11. Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

12. Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

13. Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet. 

14. Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och "varen iklädda rättfärdighetens pansar", 

15. och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. 
16. Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. 
17. Och låten giva eder "frälsningens hjälm" och Andens svärd, som är Guds ord
18. Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga."  
Ävenledes den nuvarande försteministern herr Cameron läste ur den Heliga Skrift och Johannesevangelites 14:

"1. Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig.

2. I min Faders hus äro många boningar; om så icke vore, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum.

3. Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara.
4. Och vägen som leder dit jag går, den veten I."
5. Tomas sade till honom: "Herre, vi veta icke vart du går; huru kunna vi då veta vägen?"
6. Jesus svarade honom: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Båda ovanstående texter är djupt begrundansvärda för var och en.


Baronessans son Herr Mark Thatcher, 2:e Baronet av Scotney med maka Fru Thatcher.

 

2 kommentarer:

  1. Trevligt med den artiga och belevande tonen, tack! Men Winston Churchill var faktisk inte herr utan sir!!!

    SvaraRadera
  2. Såsom upplysning må framhållas att på detta Forum tillämpas en ordningen där den brittiska titeln "Sir" översätts med "Herr" och då med inledande versal.

    Denna titel tillkom Herr Winston såsom riddare av Strumpbandsorden (en. Knight of the Garter, KG).

    I detta sammanhang må ock nämnas att Baronessan Thatcher av Kestevens son, Herr Mark Thatcher, bär Herr-titeln såsom varande 2 Baronet av Scotney. Detta i kraft av att Baronessans make, Herr Dennis Thatcher år 1991, förlänades den ärftligt adelskap med Baronets värdighet.

    SvaraRadera