tisdag 30 april 2013

Ny Konung av Nederländerna


Deras Majestäter Konung Vilhelm Alexander, Konung av Nederländerna, och Drottning Maxima, Prinsessa av Nederländerna, Prinsessa av Oranien-Nassau.

Under stor högtidlighet och värdighet har Konungariket Nederländerna denna dag, den 30:e april 2013, erhållit en ny Konung då Hans Majestät Konung Vilhelm Alexander, Konung av Nederländerna uppsteg på tronen. Konungariket Nederländerna består av de fyra länderna Nederländerna, Aruba, Caracau och Sankt Martin.


Stunden för tronskiftet

Vid pass klockan 10:00 om morgonen inträdde Hennes Majestät Hennes Majestät Drottning Beatrix, Drottning av Nederländerna, i det sal i det Kungliga Palatset i Amsterdam som benämnes Mosesalen, åtföljd av tronföljaren Hans Kunglig Höghet Prins Vilhelm Alexander, Prins av Oranien, Prins Av Nederländerna, Prins av Oranien-Nassau, Junker av Amsberg med gemål Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Maxima, Prinsessa av Nederländerna, Prinsessa av Nassau-Oranien. Efter ett kort tal av Hennes Majestät Drottningen upplästes abdikationsinstrumentet av hovmarskalken varpå samma instrument framlades inför Hennes Majestät, som undertecknade detsamma. I detta ögonblick skedde det egentliga tronskiftet.

Den förutvarande Drottningen erhöll efter abdikationen titeln Henne Kunglig Höghet Prinsessan Beatrix, Prinsessa av Nederländerna, Prinsessa av Oranien-Nassau, Prinsessa av Lippe-Biesterfeld. I detta sammanhang må nämnas att den nye Konungens gemål har erhöll titeln Hennes Majestät Drottning Maxima, Prinsessa av Nederländerna, Prinsessa av Oranien-Nassau. Konungens gemål bär således icke titeln Drottning av Nederländerna.

Efter abdikationen och tronsskiftet utträdde, under stort jubel, Konung Vilhelm Alexander och Drottning Maxima åtföljda av Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Beatrix på det Kungliga Palatset balkong och mottog här folkets hyllningar.

Klockan 13:30 församlades konungarikets generalstater, d.v.s. parlamenten i Nederländerna, Aruba, Caracau och Sankt Martin till en gemensam session i Nya Kyrkan (Nieuwe Kerk), vilken är belägen intill det Kungliga Palatset i Amsterdam. Strax före klockan 14:00 utträdde Deras Majestäter Konung Vilhelm Alexander och Drottning Maxima från det Kungliga Palatset och begav i procession under största högtidlighet till Nya Kyrkan.


Hans Majestät Konung Vilhelm Alexander, Konung av Nederländerna, avlägger sin konungaföräkran inför generalstaterna.

Efter inträdet i Nya Kyrkan besteg Hans Majestät Konung Alexander tronen. Konungen höll här efter sitt trontal varpå han avlade sin konungaförsäkran. Efter detta framträdde talmannen för generalstaternas gemensamma session, senatspresident Fred de Graf, och uttrycke en högtidlig hyllning till sin nya Konung. Härpå avlade ledamöterna av generalstaternas gemensamma session sin tro- och huldhetsed.

Många höga gäster var inbjudna till högtidligheterna. Bland europeiska tronföljare märktes vårt eget högaktade Tronföljarpar, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland. Särskilt glädjande var att ävenledes den brittiske tronföljaren, Hans Kunglig Höghet Prins Karl, Furste av Wales, med gemål Hertiginnan av Cornwall bevistade akten. Dessvärre har det brittiska Konungahuset vid tidigare liknande högtidligheter icke låtit sig representeras på vederbörlig nivå. Här må uttryckas en förhoppning om att en förändring i detta måtto nu kommit tillstånd.

 
Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland anländer till Nya Kyrkan
 

 
Hans Kunglig Höghet Prins Karl, Furste av Wales, med gemål Hertiginnan av Cornwall
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar