söndag 7 april 2013

Företrädare för det så kallade vänsterpartiet skämmer åter ut sig

En yngre företrädare för det så kallade Vänsterpartiet, det parti som fram till realsocialismens svanesång bar namnet Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), visar åter att partiet långt ifrån tvättat bort smutsen från den mörka tid då man öppet stödde de mest vederstyggliga regimer och där hårdför klasskampsretorik användes i legio. Dagens Nyheter låter nu meddela att ordföranden, herr Allard, för partiets ungdoms organisation "Ung Vänster", under realsocialismens avskyvärda tidevarv kallat "Kommunistisk Ungdom", i Örebro, jämfört den hedervärde ordföranden i Socialdemokratiska arbetarpartiet, herr Löfven, med tyrannen Hitler. Herr Allard har på mediet Twitter låtit framföra:

"Vi behöver skapa ett globalt handslag mellan arbete och kapital’ – tyckte Hitler… och Stefan Löfven"

Dessvärre synes det icke vara så att herr Allards tunga sluntit. Tvärtom låter han i Nerkes Allehanda vidare utveckla sin hårdhudade och hatiska kommunistiska klasskampsretorik:

"Jag står för vad jag säger, men det är svårt att utveckla ett resonemang på 140 tecken. Det här är ett politisk-teoretiskt uttalande. Den ekonomiska stommen i både socialdemokrati och fascism är korporatism, att klassmotsättningar ska överskuggas. Men jag förstår inte varför man ska sluta fred med dem vars existens går ut på att förtrycka majoriteten, alltså alla vi som säljer vårt arbete. Den konflikten är central och kan inte överskuggas, men Löfven och hans parti försöker göra det. De vill inte bara överskugga den, de har till och med valt sida, och vilken sida de står på är väldigt tydligt."

Såsom nämns inledningsvis är detta ytterligare ett exempel på det sanna väsen som råder inom det så kallade vänsterpartiet. Här visas ingen respekt för motståndare och här görs de mest bisarra jämförelser. På detta Forum har tidigare refererats uttalanden, av liknande slag, från partiets representant i Norbottens läns landstingsfullmäktige och Pajala kommunfullmäktige, herr Fors.

Den retorik, som herrarna Allard och Fors begagnar sig av, för icke tankarna till ett samhälle grundat på folkstyre, åsikts- och yttrandefrihet. För att hitta motsvarande exempel på retorik får vi söka oss till de få kvarvarande kommunistiska implementationerna. Man kan gissa att herr Allards och herr Fors uttalanden skulle applåderas av tyrannen i Pyongyang, om denne händelsevis skulle få höra talas om nämnda utlåtelser.

Likt fallen med herr Fors hatiska utlåtelser möts herr Allards nu gjorda uttalanden av pliktskyldig "kritik" från partiets respektive ungdomsorganisationens ledning. Att kraftfullt näpsa herr Allard för hans dumheter och oförskämdheter, genom att utesluta honom från partiet vilket varje annat hedervärt parti gjort, är det icke tal om. Man nöjer sig med att "tala med honom". Hur trovärdigt är detta?

Det hela visar att det så kallade Vänsterpartiet alltfort är en hemvist för hatisk och vederstygglig kommunism.

4 kommentarer:

 1. Ej heller att förglömma är Ung Vänsters ordförande i Luleå som mordhotade minister Tobias Billström över twitter. Må vara att han fick lämna sina politiska uppdrag, men han är alltjämnt fortfarande medlem i partiet.

  SvaraRadera
 2. Nej, någon uteslutning av nämnde kommunistiske ungdomsordförande i Luleå, unge herr Hurtig, torde icke ha skett. Ytterligare ett exempel på oviljan att göra upp med den hatiska kommunismen inom det så kallade vänsterpartiet.

  SvaraRadera
 3. Två vänsterpartister har fällt olämpliga yttranden och fått intern kritik. Den mordhotande UV:aren är ett uteslutningsärende som kommer att behandlas av vänsterpartiets partistyrelse i slutet av april.

  Jag vill än en gång erinra om att odisciplinerat uppträdande inte tolereras i ett kommunistiskt parti. Om vänsterpartiet hade varit ett kommunistiskt parti hade sannolikt alla dessa tre nämnda varit uteslutna för längesen såsom småborgerliga anarkister vilka begått partiskadliga handlingar.

  SvaraRadera
 4. Herr Rune,
  Min fråga är då varför icke vänsterpartiet näpst herr Fors i Pajala. Denne har flerfaldiga gånger gjort sig skyldig till uttalanden, som måste anses vara fullständigt oacceptabla. Herr Fors, har såvitt känt är, aldrig varit något uteslutningsärende och han har alltjämt, i ock för sig i kraft av vallagen, stämma och säte i såväl landstingsfullmäktige i Norrbotten och kommunfullmäktige i Pajala.

  Man må ock fråga sig vad det är för kultur som driver fram den hatiskhet som vi kan observera i såväl ovannämnda fall som i andra fall. Här synes det mig som att det klasshat, där människor vilka är i besittning vissa gemensamma kollektiva egenskaper, anses såsom onda är en icke oväsentlig del av förklaringen.

  SvaraRadera