tisdag 9 april 2013

Herr Gorbatchev uttalande i samband med Baronessan Thacher av Kestevens frånfälle


Herr Gorbatchev möter Baronessan Thatcher av Kesteven år 2005.

Den förre sovjetiske presidenten herr Gorbatchev har låtit uttala följande i samband med Baronessan Thatcher av Kestevens frånfälle.

"Nyheten om Margaret Thatcher's död är i sanning mycket sorglig. Jag var medveten om hennes allvarliga hälsotillstånd, senaste gången vi möttes var för flera år sedan. Jag sänder mina uppriktiga kondoleanser till hennes familj och nära.

Fru Thatcher var en politisk ledare vars ord bar stor vikt. Vårt första möte 1984 var startpunkten på en relation, som trots svåra tider och icke alltid friktionsfria, kännetecknades av allvarlighet och ömsesidigt ansvar. Vi utvecklade gradvis en personlig relation vilken blev allt vänskapligare över åren. Slutligen nådde vi en grad av ömsesidig förståelse som bidrog till en förändring av relationen mellan Sovjetunionen och Väst vilken hjälpte till att avsluta det kalla kriget.

Margaret Thatcher var en stor politisk ledare och en extraordinär personlighet. Hon kommer att finnas kvar i vårt minne och i historien".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar