fredag 29 juli 2011

Bristfällig kvalitetskontroll hos Svenska Dagbladet

I ett mycket lovvärt syfte upplåter Svenska Dagbladet sitt utrymme för att låta en journalist, verksam vid Expo, och vid namn herr Jakobsson, besvara frågor rörande den så kallade "antimuslimska rörelsen" inom ramen för en så kallad "chatt".

Dock synes herr Jakobssons kunskap om en av våra mera framträdande ideolgier, konservatismen, vara så bristfällig att utrymme icke borde upplåtits åt honom hur vällovlig saken enbart kan synas. Kvalitetskontrollen, från tidningen sida, synes här vara synnerligen bristfällig.

I denna så kallade "chatt" förekommer bland annat följande fråga:

"Joel: Breivik är av allt att döma att betrakta som antimuslim och konservativ, snarare än nazist. Kan terrordådet i Norge ses som en bekräftelse på att det är större risk för framtida håll från denna ”nya” extremhöger, snarare än från vitmaktmiljön? Vad jag undrar är väl egentligen om grunden till terrordåden står att finna i extremhögern eller explicit den ”nya”, antimuslimskt inriktade och inte nödvändigtvis antisemitisk, extremhögern? Jag vet inte, men jag gissar att även om Breivik hade valt att ansluta sig till den mer traditionella extremhögern så hade det förmodligen hänt ändå. Dådet är ett extremhögerdåd.

Johannes Jakobsson: Det stämmer att terrordådet i Norge visar på en ny sorts militant extremhöger. Sen återstår det att se om dåden förblir något unikt eller om det är en ny rörelse av terrorister som är under framväxt. Den antimuslimska högerextrema ideologi som Breivik hämtat näring från är inte känd att vara våldsam i den skala som vi nu har sett. Att Breivik genomfört sitt dåd innebär dock inte att organisationer från vit makt-miljön är mindre farliga idag jämfört med förra veckan.
"

Här synes herr Jakobsson vidgå att Breivik skulle vara konservativ vilket visar på en i det närmaste obefintlig kunskap om konservatismen. Ett av de främsta rättesnörena hos konservatismen är en organisk samhällsutveckling och en respekt för upprätthållandet av lagarna. Vad arrestanten Breivik givit uttryck för är en revolutionär samhällsutveckling och ett rättfärdigande av att ta lagar i egna händer. Detta är diamentralt motsatt från konservatismen.

Är detta måhända en del i en smutsig vänsterkampanj att försöka utnyttja den vettvillige norske illgärningsmannen och dennes sinnesförvirrade föreställningsvärld för att svärta sådant som icke har det ringaste med den norske massmördarens villfarelser göra? Är detta fallet är det en ynkedom utan dess like och något som Svenska Dagbladet borde hålla sig för goda för att deltaga i.

Herr Jakobsson okunskap i denna fråga är pinsam och länder honom till föga heder. Ett tillrättaläggande från Svenska Dagbladet i denna fråga måste nu snarast publiceras.

7 kommentarer:

 1. Det bästa sist:
  "G: Varför granskar EXPO inte alla antidemokratiska rörelser? Ni gör ett bra arbete med högerextremisterna. Men islamister och vänsterextremister har helt gått er förbi.
  Johannes Jakobsson: Det är vad vi mäktar med i dagsläget. Däremot så välkomnar i alla fall jag en granskning av de övriga grupperna. Det är bara att sätta igång.."
  och det är kruxet i saken. Han struntnar helt o hålet i annat än så kallat islamofobi. Om det finns nåt problem i Sverige så det är just i att man bortser från rasismen emanerande ur Koranen och i dess profets läror.

  SvaraRadera
 2. Kruxet är bara att den norske terroristen själv har beskrivit sig själv som konservativ, bl a som kulturkonservativ.

  Dessutom vill jag påpeka att Johannes Jakobsson inte med ett enda ord kopplar till "konservatism". Han säger så här: "Det stämmer att terrordådet i Norge visar på en ny sorts militant extremhöger." Och det är något helt annat!

  Det vore bra om Fältmarskalken tog till sig det som faktiskt sades innan han kräver tillrättalägganden från SvD.

  SvaraRadera
 3. "Kruxet", bäste herr Rudberg, är att arrestanten Breivik icke har den ringaste kunskap om vad konservatism är eller står för. Om han i detta perspektiv beskriver sig som konservativ så har det ingen relevans.

  Såsom jag påpekat ovan står konservatismen för en lungn och harmonisk organisk samhällsutveckling. Det norska illdådet är raka motsatsen. Jag vet icke hur förtrogen herr Rudberg är med Edmund Burkes skrifter, men att i dessa hitta något stöd för de norska illdåden låter sig svårligen göras. Dock står det herr Rudberg fritt att ta upp denna diskurs.

  Vidare kan jag icke tolka herr Jakobssons svar på annat sätt än att han innefattar konservatismen.

  Frågeställaren gör en sammanfattande beskrivning av arrestanten Breivik innefattande "antimuslim och konservativ" men icke "nazist".

  Herr Jakobsson svarar "det stämmer" på denna beskrivning. Här finns således ingen kommentar till frågställarens okunskap om konservatismen. Denna frågeväxling måste läsas i hela sin kontext och då är dessvärre slutsatsen glasklar.

  SvaraRadera
 4. Fältmarskalk, jag är gott bevandrad i de olika politiska och samhällsmässiga huvudideologierna.

  Gärningsmannen i Norge är endast konservativ i den mening att han vill uppnå en konservatism genom ett revolutionert agerande, dvs återställa klockan. Men hans agerande är inte konservativt.

  Jakobssons svar är "Det stämmer att terrordådet i Norge visar på en ny sorts militant extremhöger." Det han instämmer i är inte något med koppling till konservatism, utan att det handlar om en ny sorts militant extremhöger.
  Din slutsats är felaktig (och ohederlig) baserat på såväl kontext som faktiskt uttalande.

  SvaraRadera
 5. Med all respekt förefaller det mig som att herr Rudberg ändå blandar ihop begreppen, vilket dessvärre icke är ovanligt när det gäller diskussionen om konservatism. Det herr Rudberg synes referera till är strukturkonservatism vilket är något helt annat än politisk konservatism om man med denna tar sin utgångspunkt i Edmund Burkes tänkande.

  I Burkes skrift "Refelektioner om den Franska Revolutionen" motsätter sig Burke alls icke samhällsföändring som sådan. Tvärtom är Burke i nämnda skrift starkt kritiskt till enväldet, men menar i detta fall att det är mer ändamålsenligt att inympa det republikanska styressättets fördelar i monarkin än tvärtom. Herr Rudberg koppling mellan att "återställa klockan" och politisk konservatism är därför inget annat än villfarelser. Av detta drager jag slutsatsen att herr Rudberg icke är särdeles insatt i Burkes skrifter.

  Vad gäller Jakobssons svar måste hela kontexten betraktas. Herr Jakobsson är anlitad av Svenska Dagbladet att såsom expert på högerextermism besvara frågor, det är således icke frågan om något debattinlägg eller partsinlaga. Utifrån detta står jag fast vid att det är ett fullt rimligt krav att direka felaktigheter påtalas. Detta är på intet sätt ett "ohederligt" krav utan fullt relevant.

  SvaraRadera
 6. Problemet är att Fältmarskalken drar en slutsats som det saknas grund för. Jakobsson har inte på minsta sätt uttryck vare sig i enskild mening eller kontext att han kopplar gärningsmannens agerande till konservatism.


  Gärningsmannen var inte främmande för en organisk utveckling/förändring, något som framgår av hans manifest. Han ville dock vrida klockan tillbaka för att fortsätta den utvecklingen från den skiljeväg där hans ansåg att samhäöllet gått fel väg.

  Dessutom är inte Burke ensam om att definiera konservatism.

  SvaraRadera
 7. Herr Rudberg,
  Men herr Rudberg måste väl ändå med egna ögon kunna läsa att herr Jakobsson skriver "det stämmer" på frågeställarens beskrivning av arrestanten Breivik, en beskrivning som innehåller orden "antimuslim" och "konservativ". Herr Jakobsson agerar som expert varför det är rimligt att ställa krav på stringens i svaren.

  Vad sedan gäller Burke är det han den mest betydande konservative tänkaren och den som först mer samlat gav uttryck för det konservativa tankegodset. Självklart har det även funnit andra tänkare men kärnan i den politiska konservatismen är ändå den samma.

  Ett tänkvärt citat från Burke reflektioner som jag gärna vill delge herr Rudberg är följande:

  ”En böjelse för att bevara och en förmåga för att förbättra, bägge förenade, det skulle vara min norm för en statsman. Allt annat är simpelt i tillblivelsen och riskfyllt i genomförandet.”

  Detta beskriver bra konservatismens grundläggande syn på organisk samhällsutveckling under ständig förbättring.

  SvaraRadera