fredag 29 juli 2011

Samhället måste kunna försvara sig

Statsminister Reinfelt låter idag i Svenska Dagbladet deklarera sina reflektioner efter de norska illdåden. I detta kommer Statministern in på åtgärder för att förbättra samhällets skydd mot den typ av aningslösa missdåd vi just skådat i vårt norska broderland.

Det är gott och väl att Statministern här berör sådant som lagstiftning kring vapeninnehav och regelverk får sådana ämnen med vilka sprängmedel kan framställas. I detta finns säkerligen en del att göra men det räcker icke. Vi måste nu fullt ut vakna upp ur den godtrogenhet som allt för länge präglat vårt samhälle och som bland annat haft som följd att en statsminister och ett statsråd, båda utan livvakter, fallit offer för illgärningsmän.

Exempel på områden där ytterligare förbättringra kan ske:

  • Utökning av poliskårens numrär. Poliskåren är samhällets främsta instrument för att upprätthålla lag och ordning. Polisens närvaro på gator och torg kan härigenom utökas vilket försvårar för illgärningsmän samtidigt som tryggheten för allmänheten ökar.

  • Säkerställa att militära resurser utnyttjas för bevakning och förebyggande av terroristiska illdåd. I Stockholm skulle en utökning av Högvaktens ansvar kunna ske genom uppsättande av permanenta vaktposter vid riksdag och regeringsbyggnader.

  • Upprättande av specifika beredskapsplaner för säkerställandet av att militära resurser, utan hinder, ofördröjligen kan användas vid terroristiska illdåd. Detta innefattar icke minst militär transportkapacitet. I detta ligger även översyn av lagstiftningen för försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning där kvarvarande rester av de så kallade "Ådalslagarna" bör rensas bort

  • Skärpning av straff för nämnda typ av brott. I detta ligger införandet av straffsatsen livstids fängelse utan benådning

Självfallet kan samhället aldrig helt och hållet försvara sig mot terroristiska illdåd men, som framgår av de exempel som gives ovan, återstår en hel del att göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar