söndag 24 juli 2011

En galnings verk

Av de uppgifter som framkommer om den för de fasansfulla norska illdåden misstänkte arrestanten Breivik är det uppenbart att bilden av en galenpanna börjar kunna målas. I det omfattande dokument som arrestanten Breivik författat synes motsägelserna staplas på varandra samtidigt som arrestanten använder begrepp han icke är det ringaste förtrogen med.

Först och främst lär oss Vår Herre i sitt Femte bud:

"Du skall icke dräpa"

Att då, som arrestanten Breivik, påstå sig utgå från Kristendomen är så besinningslöst att var och en lär förstå tillståndet hos nämnde arrestant.

En annan anomali som arrestanten talar om är "En konservativ revolution". Här synes arrestanten vara helt oförtrogen med det faktum att revlution är konservatismens diamentrala motsats. Konservatismen står, som ingen annan ideologi, upp för en organisk och harmonisk samhällsutveckling där respekten för lag och rätt är det fundamentala. Revolution är motsatsen till detta. Att resonera på det sätt arrestanten gör är således icke något annan en ren galenskap.

Arrestanten Breivik smutsar på det allra grövsta och ohederliga sätt både Kristendomen och konservatismen när han använder dem i sin virriga argumentation.

Att detta är en galnings verk synes vara ställt utom allt tvivel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar