måndag 25 juli 2011

Vår Konung hotad

Enligt vad som meddelas i Svenska Dagbladet har den besinningslöse arrestanten Breivik, misstänkt för de norska illdåden, i sitt av ren galenskap präglade så kallade "manifest" synes han ha uttalat "dödsstraff" för 9393 "förädare". I sitt förvridna nit har arrestanten Breivik ock delat in dessa "förädare" i olika kategorier. I "kategori A" i vilken ingår "de mest inflytelserika och högst profilerade förädarna" synes det som att vår högaktade Konung ingår.

Det har således icke fallit arrestanten Breivik i smaken att vår Konung fullgör en av sina främsta plikter nämligen att företräda alla svenska medborgare oavsett dess ursprung.

Utan att i detta läge ha undersökt de juridiska möjligheterna måste ändå frågan ställas om arrestanten, efter det att han lagförts i Norge, bör begäras utlämnad till Sverige och åtalas för mordhot. Detta kan måhända anses onödigt men skulle vara av symbolisk vikt. Att sedan straffet måste avtjänas i Norge är en självklarhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar