lördag 23 juli 2011

Konung Haralds ord till norska folket

Hans Majestät Konung Harald, Konung av Norge

Hans Majestät Konung Harald, Konung av Norge, lät sent igår uttala följande till sitt hårt drabbade folk:

"Vi har varit vittne till fruktansvärda handlingar, både i Oslo och på Utøya.

Våra tankar går självklart till de som är drabbade och till deras anhöriga. Men de går ävenledes till statsministern, som jag har talat med, - till det politiska Norge.

Vi vill gärna tacka alla de som har varit med att rädda liv, att rädda människor från denna förfärliga situation

Nu är det viktigt att vi står enade ihop och stöttar varandra. Att vi icke låter fruktan råda, utan att vi stöttar varandra och går igenom den förfärliga situation som vi har upplevt".

Av vad som meddelas i massmedia framgår att hela vår värld deltar i den stora och outsägliga sorg som drabbat vårt kära skandinaviska broderland med vilket vi delar så mycket.

Gud bevare Norge!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar