lördag 9 juli 2011

Statsrådet räds draga konsekvensen av de oförsvarliga barnamorden

I en så kallad "chatt" som refereras i Svenska Dagbladet får statsrådet Larsson frågan vad hennes parti anser i frågan om de ständigt pågående barnamord (vilka dess tillskyndare benämner "abort") som genomföres genom statens försorg inom den av det allmänna finansierade sjukvården. Statsrådets svar är icke särdeles upplyftande för den som värnar livets okränkbarhet:

"Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning som ger kvinnan rätt att fatta beslut. Men vi är bekymrade över att Sverige har ett av de högsta aborttalen i världen och söker fler möjligheter att förebygga oönskade graviditeter."

Det må vara gott och väl att statsrådet är bekymrat över oönsklade graviditeter men detta har inget som helst med grundfrågan om barnamord att göra. Det okränkbara livet uppkommer i det välsignade befruktningsögonblicket och måste därefter åtnjuta allt skydd. Det är fegt och skamligt av våra politiker, statrådet inbegripet, icke vågar stå upp mot de vederstyggliga extremfeminister som på fullständigt oetiska och människofientliga grunder har fått för sig att kvinnan har rätt att bestämma över en annan individs fortsatta liv eller dess dödande. Varför denna feghet?

En av statens och rättsamhällets viktigaste uppgifter är att värna om dess innebyggares, såväl födda som ofödda, liv och välgång. Att, på sätt som sker, släcka en annan individs liv är mord och inget annat och fullständigt oacceptabelt. Det enda tillfälle när detta kan övervägas är när det föreligger allvarlig risk för moderns liv.

Statsrådet borde således ofördröjligen initiera en förändring av lagstiftningen i syfte att förbjuda barnamord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar