fredag 22 juli 2011

Leve det norska folket!

Idag har vårt skandinaviska norska broderfolk utsatts för dåd så fasansfulla och sorgesamma att det icke är meningsfullt att med ord söka beskriva dem. Som granne är det varje svensk medborgares plikt att böja sitt huvud i djupaste respekt för de som mist sina liva och för de som på detta fruktansvärda sätt mist sina nära och kära. Må vår Herre vara med dem!

Vi kan också notera att vår högaktade Konung icke varit sen att framföra sitt deltagande genom dessa ord:

"Jag och drottningen har med bestörtning och avsky tagit del av händelserna i Oslo och dess närhet. Jag har tagit kontakt med Kung Harald och drottningen och jag har framfört vårt smärtsamma deltagande med alla drabbade och deras familjer och vänner. Jag finner inte ord för att beskriva hur vi känner i denna tunga stund.
I stunder av så svåra händelser måste vi stötta varandra.
"

Ock vår aktade statsminster herr Reinfelt har för sig och för regeringen framfört sitt deltagande:

"Jag beklagar djupt det tragiska som hänt i Oslo och vid de norska socialdemokraternas ungdomsläger. Mina tankar går till offrens anhöriga och till de som skadats. Jag har varit i kontakt med statsminister Jens Stoltenberg för att beklaga det inträffade och vi har erbjudit vår hjälp om detta skulle behövas. Från svensk sida följer vi fortlöpande händelseutvecklingen. Det finns fortsatt stora oklarheter runt det inträffade."

I denna stund är det icke möjligt att icke känna en stor vrede mot de fega illgärningsmän som begått dessa avskyvärda missdåd. Med tillfredställelse kan noteras att en missdådare redan synes vara gripen. Här är det viktigt att rättsvårdande myndigheter gör sitt yttersta för att klarlägga vem som ytterst är ansvarig. De skyldiga måste sedan genom laga dom näpas med hårdast tänkbara straff.

Leve det norska folket!

Gud bevare Norge!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar