söndag 24 juli 2011

Norges Konungahus enar

I stunder av nationella trauman, som de illdåd vi beskådat i Norge, är samlande och enande krafter, vilka alla kan stå bakom, av oerhörd betydelse. I detta har Monarkin en betydelse, som icke något annat statsskick kan ge. I vårt land såg vi detta genom Konungens handfasta och kloka agerande vid den tragiska Tsunamikatastrofen. Dock är skillnaden att i det norska fallet finns ock en statsminister, som ser situationens allvar och agerar mycket ansvarsfullt och kompetent, vilket dessvärre icke var fallet under det senaste nationella trauma som vår land drabbades av då den politiska makten falerade.


Hans Majestät Konungen med Biskopen av Oslo och Hennes Majestät Drottningen med norska Kyrkans Preses. I bakgrunden Hennes Höghet Prinsessan Märta Louise med make Ari Behn samt Oslos domprost


Idag har det norska Konungahuset på mångfaldiga sätt verkat för att ena och stötta sitt folk i dess outsägliga och ofattbara sorg. Under dagen har Konungahuset, enligt det norska hovet, deltagit i följande:

  • 11:00 Minnesgudtjänsten i Oslo Domkyrka, Deras Majestäter Konungen och Drottningen samt Hennes Höghet Prinsessan Märta Louise med make Ari Behn

  • 11:00 Minnesgudtjänst för anhöriga i Norderhov kyrka, Ringerike, Deras Kungliga Högheter Kronprinsen och Kronprinsessan

  • 14:00 Besök hos skadade på Ringerike sjukhus, Deras Kungliga Högheter Kronprinsen och Kronprinsessan

  • 15:00 Besök hos skadade på Ullevåls sjukhus, Deras Majestäter Konungen och Drottningen

  • 16:30 Besök i de svårt härjade regeringskvarteren, Deras Majestäter Konungen och DrottningenDeras Kungliga Högheter Kronprinsen och Kronprinsessan anländer till Norderhov kyrka


Deras Majestäter Konungen och Drottningen anländer till Ullevåls sjukhus


Hans Majestät Konungen och Statsministern inspekterar förödelsen vid regeringskvarteren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar