torsdag 21 juli 2011

Förändrade regler för tronföljden i Luxemburg

Storhertigdömet Luxemburg har nu övergått till full kognatisk tronföljd innebärande att manlig och kvinnlig arvtagare i tronföljden kommer i åldersordning.

Denna föränding synes, efter förtydligande, vara retroaktiv. I den närmaste tronföljden innebär detta att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Alexandra, Prinsessa av Luxemburg, kommer att träda in på tredje platsen framför sin broder Hans Kunglig Höghet Prins Sebastian, Prins av Luxemburg.

Här må ock nämnas att Storhertigens andre son och tidigare på tredje plats i tronföljden, Hans Kunglig Höghet Louis, Prins av Luxemburg, avsade sig arvsrätten till tronen, för sig och sina efterkommande, i samband med sitt giftermål år 2006, dock med bibehållande av sin kungliga titel och värdighet. År 2009 förlänade ock Hans Kunglig Höghet Storhertig Henrik, Storhertig av Luxemburg, kunglig titel och värdighet till Prins Louis gemål som med detta blev Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Tessy, Prinsessa av Luxemburg. Prinsparets barn gavs härvid också kunglig titel och värdighet som kungliga högheter och prinsar/prinsessor av Nassau.

Här må anmärkas att retroaktiva förändringar av lagstiftning är tveksamma och knappast värdiga en rättsstat. Det hade därför varit att föredra att den aktuella förändringen genomförts från dags dato utan att befintlig ordning förändrats. I detta avseende var motsvarande förändringen av den norska tronföljden år 1990 föredömlig i det att den icke var retroaktiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar