lördag 2 juli 2011

Ovederhäftigt om monegaskiska tronföljden

Att Svenska Dagbladet uppmärksammar det furstliga bröllopet i furstendömet Monaco är både lovvärt och glädjande. Icke förty förfäras man dock över en artikel i dagens nummer av Svenska Dagbladet där man förfaller till en nivå som hör den vederstyggliga "skvallerpressen" till.

I artikelns rubrik utropas "Furstebröllop ska säkra tronföljden" vilket insinuerar att furstensdömet Monacos tronföljd står och faller med om Fursteparet välsignas med livsfrukt. Ur artikeln kan vidare följande högst märkliga motsägelsefulla stycke citeras:

"Enligt författningen ska Monaco återföras till Frankrike om fursten inte efterlämnar någon avkomling av manligt kön.

Pressade av prinsens äktenskapliga beslutsvånda har konstitutionen justerats så att storasyster Caroline kan ta över."

Det är helt uppenbart att artikelförfattaren är helt okunnig om såväl den monegastiska konstitiutionen som den monegaskiska historien. Artikelförfattaren borde därför ha avhållit sig från att bruka i sin penna i denna fråga.

Först är det ingalunda så att den monegaskiska konstitutionen tillämpat agnatisk tronföljd, d.v.s. en tronföljd däre enbart manliga avkommor är arvsberättigade.

Här är det uppenbart att artikelnförfattaren icke ens vet att tidigare furste, Hans Höghet Furst Rainer, ärvde tronen genom kognatisk tronföljd. Förhållandet var det att Furst Rainiers moder, Prinsessan Charlotte, vilken var frukten av en utomäktenskaplig förbindelse mellan Furst Louis II och en fröken Louvet, år 1918 adopterades av sin biologiske fader och därigenom blev arvsberättigad till den monegaskiska tronen. År 1944 avstod Prinseesan Charlotte från sin arvsrätt till förmån för sin son, den blivande Furst Rainer.

Vad den monegaskiska konstitutionen intill år 2002 stipulerat är att tronen endast kan ärvas av barn till regerande furste och med företräde för manlig avkomma framför kvinnlig avkomma. År 2002 ändrades detta så att även syskon till regerande furste, och deras avkomma, är arvsberättigade. Ändringen trädde i kraft år 2005 efter det att den godkänts av Frankrike. Detta innebär att det denna dag torde finnas nio arvsberättigade till den monegaskiska tronen av vilka Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Karolin, Prinsessa av Hannover, Prinsessa av Storbrittanien och Irland och Arvprinsessa av Monaco är den främste.

Vidare må ock nämnas att det inte heller under den tidigare konstitutionen torde ha funnits en verklig "press" i det att det stod en regerande furste fritt att adoptera en arvtagare (vilket såsom nämnts ovan tillämpades av Furst Louis II). Hade konstititionsändringen icke genomförts och om icke Hans Höghet Furst Albert gift sig är det icke en allt för vågad gissning att han skulle ha adopeterat något av sina syskonbarn såsom arvtagare.

Nästa "tramsighet" i denna av sakfel och okunnighet befläckade artikel är:

"Men alla väntar på en riktig tronarvinge."

Är det verkligen så illa att artikelförfattaren icke förstår att det är en Monarkis konstitution, eller i fallet med Monarkier som väntar på återupprättande huslagarna, som avgör vem som är "riktig tronarvinge"? Således är samtliga nio personer i den monegaskiska tronföljden "riktiga tronarvingar" enligt konstitutionen.

Det är häpnadsväckande att Svenska Dagbladet låter publicera denna artikel som är så fylld av sakfel. Chefredaktör eller redaktionschef bör därför skyndsamt se över de granskningsrutiner som tillämpas för att undvika grava sakfel av denna typ. I detta torde det också vara lämpligt att ge den aktuella artikelförfattaren en reprimand utifrån den bristande yrkesskicklighet som artikeln vittnar om.

8 kommentarer:

 1. Utmärkt, Fältmarskalken!
  I övrigt fanns samma inkorrekta uppgifter i alla svenska media, de skriver ju av från varandra utan att kolla. Och dessutom är det ju mer 'sexy' och därmed säljande att skriva om 'press' att producera en arvinge...

  Jörgen D., Stockholm

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 3. Då herr Rudberg förfaller till oförskämdheter och då inlägget icke har det ringaste med denna fråga att göra raderas det.

  SvaraRadera
 4. Är det oförskämt att påpeka felaktigheter och etikettsbrott?

  SvaraRadera
 5. Jag har icke några som helst synpunkter på hur herr Rudberg formulerar sig på sitt forum. Då borde ock herr Rudberg hålla sig för god för att ägna sig åt oförskämdheter och grundlösa anklagelser. Herr Rudberg gör sig i detta själv till ett stort åtlöje.

  Herr Ruberg borde veta hut!

  Varje oförskämd och respektlös kommentar från herr Rudberg kommer att raderas.

  SvaraRadera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 7. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera